Zakres Usług


Kancelaria adwokacka adwokata Dariusza Bednarek świadczy osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom profesjonalne usługi w zakresie:

 • udzielania porad prawnych
 • sporządzania pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, odwołań), opinii prawnych oraz umów
 • reprezentacji przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej
 • udziału w negocjacjach oraz działaniach przedsądowych
 • windykacji zasądzonych należności

Kancelaria prowadzi przede wszystkim:

 • sprawy karne i karne skarbowe
 • sprawy rodzinne: o rozwód, o separację, o alimenty, o władzę rodzicielską, o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
  o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy cywilne: o zapłatę, o odszkodowania i zadośćuczynienia, o ochronę dóbr osobistych, o podział majątku dorobkowego, o wydanie nieruchomości,
  o naruszenie posiadania, o zasiedzenie, o rozgraniczenie, o zniesienie współwłasności oraz sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek), sprawy lokalowe oraz sprawy z zakresu realizacji umów
 • sprawy z zakresu prawa pracy
 • sprawy z zakresu prawa administracyjnego
Kancelaria zajmuje się również tworzeniem oraz stałą i kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Bednarek
ul. Braci Śniadeckich 8 lok. 27, 99-300 Kutno
Tel. kom. +48 601 934 941
E-mail: kancelaria@adwokat-kutno.pl
Website: www.adwokat-kutno.pl